1 phòng học dạng hình hộp chữ nhật có a =6m ,b=8m ,c=3,5. Người ta sơn tường bên trong và trần của phòng .Diện tích các cửa l

1 phòng học dạng hình hộp chữ nhật có a =6m ,b=8m ,c=3,5.
Người ta sơn tường bên trong và trần của phòng .Diện tích các cửa là 10m2
A. Tính dt quét sơn
B.Tính tiền công quét sơn ( biết 1 m2 tốn 30.000đ )Viết một bình luận

Câu hỏi mới