1. số nào lớn hơn 1/2 2.trong dãy số : 1,146,41,147,51,148,61,149 ,…… 2 số thích hợp liện tiếp là 3.1000×0,04-100:2,5+10

1. số nào lớn hơn 1/2
2.trong dãy số : 1,146,41,147,51,148,61,149 ,…… 2 số thích hợp liện tiếp là
3.1000×0,04-100:2,5+10×0,4

1 bình luận về “1. số nào lớn hơn 1/2 2.trong dãy số : 1,146,41,147,51,148,61,149 ,…… 2 số thích hợp liện tiếp là 3.1000×0,04-100:2,5+10”

Viết một bình luận