1 tam giác có a = 24,6dm ; h = 75% a. Tính s

1 tam giác có a = 24,6dm ; h = 75% a. Tính s

2 bình luận về “1 tam giác có a = 24,6dm ; h = 75% a. Tính s”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều cao của tam giác là : 
     24,6 × 75 : 100 = 18,45 (dm)
  Diện tích tam giác là : 
     (24,6 × 18,45) : 2 = 226.935 (dm^2)
             Đáp số : 226.935 (dm^2)

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều cao của tam giác là:
  h = 75/100 x 24,6 = 18,45 (dm)
  Diện tích của tam giác là:
  a x h : 2 = 24,6 x 18,45 : 2= 226,935(dm²)
  Đáp số: 226,935dm²
  $#thangbuiduy$
  $Chúc bạn học tốt!!!$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới