1 thùng giấy hhcn có chiều dài 1,2m chiều rộng 9dm và chiều cao 0,5m. Tính số tiền mua bìa để làm cái thùng đó,bt mỗi m² bìa

1 thùng giấy hhcn có chiều dài 1,2m chiều rộng 9dm và chiều cao 0,5m. Tính số tiền mua bìa để làm cái thùng đó,bt mỗi m² bìa có giá 80000đViết một bình luận

Câu hỏi mới