1 thùng tôn hình hộp chữ nhật có a(dài)=1,5 ; b(rộng)=0,8 ; c(chiều cao)=1,2 . tinh diện tích tôn dùng làm thùng biết thùng k

1 thùng tôn hình hộp chữ nhật có a(dài)=1,5 ; b(rộng)=0,8 ; c(chiều cao)=1,2 . tinh diện tích tôn dùng làm thùng biết thùng không có nắp? (60 điểm)Viết một bình luận

Câu hỏi mới