1.Tính: a) Tính diện tích hình thang biết độ dài hai đáy là 15cm và 11cm,chiều cao là 9cm. b) Tìm chiều cao hình thang biết d

1.Tính:
a) Tính diện tích hình thang biết độ dài hai đáy là 15cm và 11cm,chiều cao là 9cm.
b) Tìm chiều cao hình thang biết diện tích là 139,23m2,đọ dài hai đáy là 20,5 m và 15,2 mViết một bình luận

Câu hỏi mới