1. Tính Chu Vi và diện tích hình tròn biết: a) bán kính 0,5dm b) đường kính 9cm 2. tính đường kính của hình tròn có chu vi 69

1. Tính Chu Vi và diện tích hình tròn biết:
a) bán kính 0,5dm
b) đường kính 9cm
2. tính đường kính của hình tròn có chu vi 69,08cm
3. tính diện tích hình tròn biết chu vi của nó là 28,26m
giải hết tớ vote 5 sao:))Viết một bình luận

Câu hỏi mới