1/ Tính diện tích hình tam giác biết cạnh đáy bằng 23,4 cm , chiều cao bằng 2 phần 3 cạnh đáy. 2/ Một hình thang có đáy bé

1/ Tính diện tích hình tam giác biết cạnh đáy bằng 23,4 cm , chiều cao bằng 2 phần 3 cạnh đáy.
2/ Một hình thang có đáy bé 7,6 m , đáy lớn gấp 3 lần đáy bé và bằng 1 phần 2 chiều cao . Tính diện tích hình thang.
Giải cíu em vs ạ còn có 17đ thoi:<Viết một bình luận

Câu hỏi mới