1 trại chăn nuôi có 150 con gà, vịt. Trong đó gà chiếm 60% cả đàn. Hỏi có bao nhiêu con vịt?

1 trại chăn nuôi có 150 con gà, vịt. Trong đó gà chiếm 60% cả đàn. Hỏi có bao nhiêu con vịt?Viết một bình luận

Câu hỏi mới