1 trường tiểu học có 255 hs khá giỏi,chiếm 75% số hs toàn trường. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh

1 trường tiểu học có 255 hs khá giỏi,chiếm 75% số hs toàn trường. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh
Viết một bình luận