1 trường tiểu học có 420 học sinh, trong đó có 40% là học sinh nam. Hỏi số học sinh nữ của trường đó là bao nhiêu?

1 trường tiểu học có 420 học sinh, trong đó có 40% là học sinh nam. Hỏi số học sinh nữ của trường đó là bao nhiêu?

2 bình luận về “1 trường tiểu học có 420 học sinh, trong đó có 40% là học sinh nam. Hỏi số học sinh nữ của trường đó là bao nhiêu?”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số học sinh nam là :
  420:100xx40=168( học sinh )
  Số học sinh nữ là :
  420-168=252( học sinh )
      $Đ/s:….$

  Trả lời
 2. Số học sinh nam có là:
     420 ÷ 100 × 40 = 168 (học sinh)
  Số học sinh nữ có là:
      420 – 168 = 252 (học sinh)
               Đáp số: 252 học sinh
  @Muz
      

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới