1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: A. 2,5 tấn=……..kg B. 2m 5cm=…….m C. 4,8 dam² =………m² D. 157 cm²=…

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
A. 2,5 tấn=……..kg B. 2m 5cm=…….m
C. 4,8 dam² =………m² D. 157 cm²=……..m²

1 bình luận về “1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: A. 2,5 tấn=……..kg B. 2m 5cm=…….m C. 4,8 dam² =………m² D. 157 cm²=…”

 1. text{a) 2,5 tấn = 2500 kg}
  text{b) 2 m 5 cm = 2,05 m}
  text{c) 4,8 dam² = 480 m²}
  text{d) 157 cm² = 0,0157 m²}
  _________________________
  Áp dụng:
  text{1 tấn = 1000 kg}
  1 m = 100 cm
  text{1 dam² = 100 m²}
  1 m² = 10000 cm²
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới