1000g nước có chứa 5 phần trăm muối.Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu nước lã để được dùng dịch chứa 2 phần trăm muối.

1000g nước có chứa 5 phần trăm muối.Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu nước lã để được dùng dịch chứa 2 phần trăm muối.

1 bình luận về “1000g nước có chứa 5 phần trăm muối.Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu nước lã để được dùng dịch chứa 2 phần trăm muối.”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   1% muối cần số nước lã là :
  1000 : 5 = 200 / g \
  Để được dung dịch chứa 2% muối ta cần số nước lã là :
  200 x 2 = 400 / g \
  Đ/s:…..
  Chúc bạn vv 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới