2/. 14,5 dm² =………..cm² 3/. Một hình lập phương có cạnh 4,5 dm. Diện tích xung quanh của hình lập phương 4. 5dm³ 82 cm³

2/. 14,5 dm² =………..cm²
3/. Một hình lập phương có cạnh 4,5 dm. Diện tích xung quanh của hình lập phương
4. 5dm³ 82 cm³ = ………..cm³
5. / Một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là
dm và dm thì có diện tích là
6/ Một hình tròn có đường kính 15 cm. Chu vi của hình tròn làViết một bình luận

Câu hỏi mới