2)Ba số có trung bình cộng là số nhỏ nhất có ba chữ số. Số thứ nhất bằng số thứ hai, số thứ ba hơn số thứ hai 28 đơn vị. Số t

2)Ba số có trung bình cộng là số nhỏ nhất có ba chữ số. Số thứ nhất
bằng số thứ hai, số thứ ba hơn số thứ hai 28 đơn vị. Số thứ ba là:
3) Một cửa hàng gia dụng quyết định giảm giá 20% toàn bộ các sản
phẩm để xả bớt lượng hàng tồn kho. Nếu một nồi cơm có giá niêm
yết 2 250 000 đồng thì sau khi giảm giá có giá là bao nhiêu?
4) Nhà Mai có hai chị em sinh đôi và một anh trai. Tổng số tuổi của
ba anh em là 35 tuổi. Biết rằng tuổi Mai bằng `2/3` tuổi của anh trai.Hỏi Mai bao nhiêu tuổi?
5)Bác Nam cần 24 giờ để thu hoạch xong vụ mùa nhà mình. Nếu con trai bác cùng làm thì trong 6 giờ sẽ hoàn thành. Hỏi nếu con trai bác Nam thu hoạch một mình thì sẽ mất bao lâu?
6) Quãng đường từ nhà đến trường dài 5km. Huynh đi xe đạp và bắt
đầu xuất phát lúc 7 giờ kém 15 phút và đến trường lúc 7 giờ 10
phút. Vận tốc đạp xe của Huynh là:Viết một bình luận

Câu hỏi mới