2 số có hiệu là 35 . tỷ số giữa số 1 và số 2 là 12/7 .tìm 2 số

2 số có hiệu là 35 . tỷ số giữa số 1 và số 2 là 12/7 .tìm 2 số

2 bình luận về “2 số có hiệu là 35 . tỷ số giữa số 1 và số 2 là 12/7 .tìm 2 số”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết :
  Hiệu số phần bằng nhau là :
  12-7=5 (phần)
  Số thứ nhất là :
  35:5xx12=84
  Số thứ hai là :
  84-35=49
  Đáp số : Số thứ nhất : 84 ; Số thứ hai : 49

  Trả lời

Viết một bình luận