2 tấm vải dài 124m.hỏi mỗi tấm dài bao nhiêu mét.biết rằng tấm vải thứ nhất dài hơn tấm vải thứ 2 là18 m

2 tấm vải dài 124m.hỏi mỗi tấm dài bao nhiêu mét.biết rằng tấm vải thứ nhất dài hơn tấm vải thứ 2 là18 mViết một bình luận

Câu hỏi mới