2. Theo chỉ tiêu phấn đấu đầu năm, lớp 5/5 phải có 20 HS đạt điểm 9,10 trong kì kiểm tra. Qua kì kiểm tra vừa rồi, lớp 5/5 đã

2. Theo chỉ tiêu phấn đấu đầu năm, lớp 5/5 phải có 20 HS đạt điểm 9,10 trong kì kiểm tra. Qua kì kiểm tra vừa rồi, lớp 5/5 đã có 22 HS đạt điểm 9,10. Hỏi:
a) Lớp 5/5 đã đạt được bao nhiêu phần trăm chỉ tiêu phấn đấu đầu năm?
b) Lớp đã vượt mức chỉ tiêu bao nhiêu phần trăm?
3. Khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 15m, chiều dài 80,2m. Người ta dành ra 80% diện tích để trồng sầu riêng. Tính diện tích trồng sầu riêng.

1 bình luận về “2. Theo chỉ tiêu phấn đấu đầu năm, lớp 5/5 phải có 20 HS đạt điểm 9,10 trong kì kiểm tra. Qua kì kiểm tra vừa rồi, lớp 5/5 đã”

 1. 2.
  Lớp 5/5 đã đạt được số phần trăm kế hoạch chỉ tiêu phấn đấu là:
  22:20=110%
  Lớp đã vượt mức chỉ tiêu số phần trăm là:
  110-100=10%
            Đ/S:a)110%
                   b)10%
  3.
  Diện tích khu đất hình chữ nhật là:
  15×80,2=1203(m²)
  Diện tích người ta dùng để trồng sầu riêng là:
  1203:100×80=962,4(m²)
                    Đ/S:962,4m².
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới