2. Theo chỉ tiêu phấn đấu đầu năm, lớp 5/5 phải có 20 HS đạt điểm 9,10 trong kì kiểm tra. Qua kì kiểm tra vừa rồi, lớp 5/5 đã

2. Theo chỉ tiêu phấn đấu đầu năm, lớp 5/5 phải có 20 HS đạt điểm 9,10 trong kì kiểm tra. Qua kì kiểm tra vừa rồi, lớp 5/5 đã có 22 HS đạt điểm 9,10. Hỏi:
a) Lớp 5/5 đã đạt được bao nhiêu phần trăm chỉ tiêu phấn đấu đầu năm?
b) Lớp đã vượt mức chỉ tiêu bao nhiêu phần trăm?
3. Khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 15m, chiều dài 80,2m. Người ta dành ra 80% diện tích để trồng sầu riêng. Tính diện tích trồng sầu riêng.

1 bình luận về “2. Theo chỉ tiêu phấn đấu đầu năm, lớp 5/5 phải có 20 HS đạt điểm 9,10 trong kì kiểm tra. Qua kì kiểm tra vừa rồi, lớp 5/5 đã”

 1. Câu 2:
  a) Lớp 5/5 đã đạt được số phần trăm so với chỉ tiêu phấn đấu đầu năm là:
    22:20×100=110%
  b)Lớp đã vượt mức chỉ tiêu số phần trăm là:
   110%-100%=10%
  Đáp số :  a)110%
                  b)10%
  Câu 3:
  Diện tích khu đất đó là:
  80,2×15=1203(m²)
  Diện tích trồng sầu riêng là:
  1203×80:100=962,4(m²)
  Đáp số: 962,4m²
  NHỚ CHO 5 SAO CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới