2. Tìm x : x x 2,3 – 4,6 = 2,3 3.Tính bằng cách thuận tiện 0,123 X 5 + 0,123 : 0,25 + 0,123

2. Tìm x :
x x 2,3 – 4,6 = 2,3
3.Tính bằng cách thuận tiện
0,123 X 5 + 0,123 : 0,25 + 0,123

2 bình luận về “2. Tìm x : x x 2,3 – 4,6 = 2,3 3.Tính bằng cách thuận tiện 0,123 X 5 + 0,123 : 0,25 + 0,123”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x x 2,3 – 4,6 = 2,3
  X x 2,3 = 2,3 + 4,6
  X x 2,3 = 6,9
  x = 6,9 : 2,3
  x= 3
  ———————————–
  0,123 X 5 + 0,123 : 0,25 + 0,123
  = 0,123 x ( 5 + 4 + 1)
  = 0,123 x 10
  = 1,23
  #leha112

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới