202,2 x 0,5 + 202,2 x 14 + 202,2 x 25%

202,2 x 0,5 + 202,2 x 14 + 202,2 x 25%

2 bình luận về “202,2 x 0,5 + 202,2 x 14 + 202,2 x 25%”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  202,2 xx 0,5 + 202,2 xx 14 + 202,2 xx 25%
  = 202,2 xx 0,5 + 202,2xx14 + 202,2 xx 0,25
  = 202,2xx(0,5+14+0,25)
  = 202,2xx14,75
  =2982,45
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới