2023 x 3/4 – 2023 x 0,25 + 2023 x 1/2

2023 x 3/4 – 2023 x 0,25 + 2023 x 1/2

2 bình luận về “2023 x 3/4 – 2023 x 0,25 + 2023 x 1/2”

 1. 2023 xx 3/4 – 2023 xx 0,25 + 2023 xx 1/2
  = 2023 xx 0,75 – 2023 xx 0,25 + 2023 xx 0,5
  = 2023 xx ( 0,75 – 0,25 + 0,5 )
  = 2023 xx 1
  = 2023
  color{blue}{@nguyen thi ngoc anh 2k12}
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới