25% CHIỀU DÀI CỦA THỬA RUỘNG LÀ 10M. CHIỀU RỘNG = 1/2 CHIỀU DÀI. HỎI : A) TÍNH DIỆN TÍCH THỬA RUỘNG ? B) CỨ 100 MÉT VUÔNG THU

25% CHIỀU DÀI CỦA THỬA RUỘNG LÀ 10M. CHIỀU RỘNG = 1/2 CHIỀU DÀI. HỎI :
A) TÍNH DIỆN TÍCH THỬA RUỘNG ?
B) CỨ 100 MÉT VUÔNG THU HOẠC ĐƯỢC 50KG TÓC. HỎI TRÊN THỬ RUỘNG ĐÓ NGƯỜI TA THU HOẠC ĐƯỢC BAO NHÊU TẠ THÓC ?

2 bình luận về “25% CHIỀU DÀI CỦA THỬA RUỘNG LÀ 10M. CHIỀU RỘNG = 1/2 CHIỀU DÀI. HỎI : A) TÍNH DIỆN TÍCH THỬA RUỘNG ? B) CỨ 100 MÉT VUÔNG THU”

 1. A)
  Chiều dài của thửa ruộng là:
  10×100:25=40(m)
  Chiều rộng của thửa ruộng là:
  40×[1]/[2]=20(m)
  Diện tích thửa ruộng là:
  40×20=800(m^2)
  B)
  Trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số thóc là:
  800:100×50=400(kg)
  Đổi 400kg=4 tạ
  Đáp số:
  A)800m^2
  B)4 tạ

  Trả lời
 2. Giải
  Chiều dài của thửa ruộng là :
  10 : 25 xx 100 = 40 (m)
  Chiều rộng thửa ruộng là :
  40 : 2 = 20 (m)
  a) Diện tích thửa ruộng là :
  40 xx20 = 800 (m^2)
  b) Trên thửa ruộng đó , người ta thu hoạch được số thóc là :
  800 : 100 xx 50 = 400 (kg) = 4 (tạ) 
  Đáp số : a) 800m^2
                b) 4 tạ thóc

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới