3;73m²=. Dm² 3;5kg= tạ 4 tấn 6kg= tấn 4;35m²= dm²

3;73m²=. Dm²
3;5kg= tạ
4 tấn 6kg= tấn
4;35m²= dm²

2 bình luận về “3;73m²=. Dm² 3;5kg= tạ 4 tấn 6kg= tấn 4;35m²= dm²”

 1. Giải đáp:
  3, 73 m²= 373 dm²
  3, 5kg = 0, 035 tạ
  4 tấn 6 kg = 4, 006 tấn
  4, 35 m² = 435 dm² 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 m² = 100 dm²
  1 kg = 0, 01 tạ
  1 kg = 0, 001 tấn
  – km² / hm² / dam² / m² / dm² / cm²
  ⇒ đơn vị do diện tích cách nhau 100 đơn vị
  – tấn / tạ / yến / kg / hg / dag / g 
  ⇒ đơn vị do khối lượng cách nhau 10 đơn vị
  Chúc bạn học tốt!!!
   

  Trả lời
 2. 3;73m²= 373 Dm²
  3;5kg= 0,035tạ
  4 tấn 6kg= 4,006tấn
  4;35m²=435 dm²
  Ta có bảng sau :
  km2 – hm2- dam2 – m2-dm2-cm2-mm2 
  Mỗi đơn vị cách nhau 100 lần
  Tấn – tạ – yến – kg – hg – dag -g
  Mỗi đơn vị cách nhau 10 lần 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới