3 giờ 15 phút x 4 + 4 giờ 15 phút x 4

3 giờ 15 phút x 4 + 4 giờ 15 phút x 4

2 bình luận về “3 giờ 15 phút x 4 + 4 giờ 15 phút x 4”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  3 giờ 15 phút x 4 + 4 giờ 15 phút x 4
  = ( 3 giờ 15 phút + 4 giờ 15 phút ) x 4
  = 7 giờ 30 phút x 4
  = 28 giờ 120 phút 
  = 30 giờ
  = 1 ngày 6 giờ
   

  Trả lời

Viết một bình luận