3kg60g=…….g,21tạ74kg=………tấn,5kg60g=…………g

3kg60g=…….g,21tạ74kg=………tấn,5kg60g=…………g

2 bình luận về “3kg60g=…….g,21tạ74kg=………tấn,5kg60g=…………g”

 1. a 3kg60g=.3060g,
   b 21tạ74kg=2,174tấn,
    c  5kg60g=5,060g
   cách làm :
  3kg60g=.3060g, vì 3 kg= 3000 g + 60 g = 3060 g
  tương tự câu c
   b 21 tạ 74 kg  = 2,174 tấn
   ta có 21 tạ 74 kg = 2174 kg 
  tấn gấp kg  1000 lần nên lấy 2174 ÷ 1000 = 2,174 tấn
   chúc bạn học tốt ạ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới