4 .Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 200m chiều rộng 120m Tính diện tích thửa ruộng đó với đơn vị là ha

4 .Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 200m chiều rộng 120m Tính diện tích thửa ruộng đó với đơn vị là ha

2 bình luận về “4 .Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 200m chiều rộng 120m Tính diện tích thửa ruộng đó với đơn vị là ha”

  1. Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó là:
    200\times120=24000(m^2)=2,4 (ha)
    Vậy diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó theo đơn vị ha là 2,4ha
     

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới