4 ngay 12 giờ = …….. …..ngày

4
ngay 12 giờ = …….. …..ngày

2 bình luận về “4 ngay 12 giờ = …….. …..ngày”

 1. Giải đáp:
   4,5 ngày
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   4 ngày 12 giờ = 4,5 ngày
  Cách làm:
  + Vì 1 ngày có 24 giờ, theo bài ra ta có: 12 giờ = $\frac{1}{2}$ ngày = 0,5 ngày
  + Ta lấy 4 ngày + 0,5 ngày = 4,5 ngày
  Vậy 4 ngày 12 giờ = 4,5 ngày
  Chúc bạn học tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận