42,6 x 7,2 -32,6 x 4,5 + 2,5 x 42,6 – 32,6 x 5,5 làm giúp tớ với

42,6 x 7,2 -32,6 x 4,5 + 2,5 x 42,6 – 32,6 x 5,5
làm giúp tớ với

2 bình luận về “42,6 x 7,2 -32,6 x 4,5 + 2,5 x 42,6 – 32,6 x 5,5 làm giúp tớ với”

 1. 42,6 xx 7,2 -32,6 xx 4,5 + 2,5 xx 42,6 – 32,6 xx 5,5
  = ( 42,6 xx 7,2 + 2,5 xx 42,6 ) – ( 32,6 xx 4,5 + 32,6 xx 5,5 )
  = 42,6 xx ( 7,2 + 2,5 ) – 32,6 xx ( 4,5 + 5,5 )
  = 42,6 xx 9,7 – 32,6 xx 10
  = 413,22 – 326
  = 87,22

  Trả lời

Viết một bình luận