45 mm= dm 250 m = km 450 kg = tấn

45 mm= dm
250 m = km
450 kg = tấn

2 bình luận về “45 mm= dm 250 m = km 450 kg = tấn”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  45mm=0,45dm
  Gỉai thích:
  1 dm = 100mm
  1mm=1/100dm -> 1mm=0,01dm
  -> 45mm=45/100dm 
  => 45mm=0,45dm
  ———
  250m=0,25km
  Giải thích:
  1km=1000m
  1m=1/1000km -> 1m=0,001km
  -> 250m=250/1000km
  => 250m=0,25km
  ———-
  450kg=0,45 tấn
  Giải thích:
  1 tấn = 1000kg
  1kg=1/1000tấn -> 1kg=0,001 tấn
  -> 450kg=450/1000 tấn
  => 450kg=0,45 tấn
  HĐ247
  #$NguyetNhii$

  Trả lời
 2. 45 mm= 0,45 dm
  Vì từ dm đến mm là 100
  250 m = 0,250 km
  Vì từ km đến m là 1000
  450 kg = 0,450 tấn
  Vì từ tấn đến kg là 1000
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới