4hg7g=….kg? help me the answer is weird

4hg7g=….kg?
help me the answer is weird

2 bình luận về “4hg7g=….kg? help me the answer is weird”

 1. $\text{Giải đáp + Giải thích:}$
  4hg7g=0,4070 kg
  4hg = 400g + 7g = 407g
  407g : 1000 = 0,4070 kg
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới