4kg265g=……kg,4 tấn35kg=……tấn,64 yến4kg=……..kg

4kg265g=……kg,4 tấn35kg=……tấn,64 yến4kg=……..kg

1 bình luận về “4kg265g=……kg,4 tấn35kg=……tấn,64 yến4kg=……..kg”

 1. Ta có :
  1 tấn = 1000  kg
  1  kg  =  1000  g
  1 yến = 10  kg
  Do đó :
  4  kg  265  g  =  4,265  kg
  4 tấn 35  kg  =  4,035 tấn
  64 yến 4  kg  =  644  kg

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới