5-5X5-5X5-6 , 8.234X45.3 SOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

5-5X5-5X5-6 , 8.234X45.3 SOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

1 bình luận về “5-5X5-5X5-6 , 8.234X45.3 SOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   5 – 5 x 5 – 5 x 5 – 6 
  = 5 – 25 – 25 – 6 
  = 5 – / 25 +  25  + 6 \
  = 5 – 56
  = -51
  8,234  x 45,3
  =  373 , 0002
  Chúc bạn vv

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới