5 năm 10 tháng – 4 năm 3 tháng = 4 phút 16 giây – 3 phút 23 giây = 6 ngày 11 giờ + 5 ngày 4 giờ = 6 g

5 năm 10 tháng – 4 năm 3 tháng = 4 phút 16 giây – 3 phút 23 giây = 6 ngày 11 giờ + 5 ngày 4 giờ = 6 giờ 47 phút + 4 giờ 34 phút =
Viết một bình luận