5 người làm 1 công việc hết 12 giờ .Hỏi 10 người làm công việc đó hết bao nhiêu thời gian

5 người làm 1 công việc hết 12 giờ .Hỏi 10 người làm công việc đó hết bao nhiêu thời gianViết một bình luận

Câu hỏi mới