5. sau 4 năm nữa thì tuổi của Lan sẽ gấp 3 lằn tuổi Lan trước đây 5 năm. Tuổi Lan hiện nay là ?

5. sau 4 năm nữa thì tuổi của Lan sẽ gấp 3 lằn tuổi Lan trước đây 5 năm. Tuổi Lan hiện nay là ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới