5.Số 0,3% viết dưới dạng phân số là 6. Số 13% viết dưới dạng số thập phân là. 7. Tỉ số phần trăm của hai số 37 và 40 là . 8.

5.Số 0,3% viết dưới dạng phân số là
6. Số 13% viết dưới dạng số thập phân là.
7. Tỉ số phần trăm của hai số 37 và 40 là .
8. Giá trị thích hợp của y để y : 2,5 = (1,18+3,38) : 1,2 là .
9. Một tấm bìa hình chữ nhật có chu vi 4 dm, chiều dài hơn chiều rộng 0,4dm. Diện tích của tấm bìa đó là .
10. Trong số thập phân 534,052 chữ số 5 ở phần nguyên có giá trị lớn hơn chữ số 5 ở phần thập phân là .

2 bình luận về “5.Số 0,3% viết dưới dạng phân số là 6. Số 13% viết dưới dạng số thập phân là. 7. Tỉ số phần trăm của hai số 37 và 40 là . 8.”

 1. 5.0,3%=3/10
  6.13/100
  7. Tỉ số phần trăm của 37 và 40 là:
  37 : 40 x 100 = 92,5 (%)
  8.A, y : 2,5 = ( 1,18 + 3,38 ) : 1,2
       y : 2,5 = 4,56 : 1,2
        y : 2,5 = 3,8
        y = 3,8 × 2,5
         y = 9,5
        Vậy y =9,5
  9.
  đổi 4dm = 40cm ;0,4dm = 4cm
  Nửa chu vi tấm bìa HCN là :
         40 : 2 =20 (cm)
  Chiều dài tấm bìa HCN là :
         (20+4):2 = 12 (cm)
  Chiều rộng tấm bìa HCN là ;
          20-12=8 (cm)
  Diện tích tấm bìa HCN là :
          12 x 8 =96 (cm2)
                            Đáp số : 96 cm2
  (HCN là hình chữ nhật nhé)
  10.Chữ số 5 ở phần nguyên  có giá trị hơn ở phần thập phân là 499,95
  Đánh giá 5* giúp mik nhé và xin hay nhất nếu đc

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới