52 x 0,01 + 0,52 : 0,25 : 2 + 0,52 x 7 Giải jup mk ạ

52 x 0,01 + 0,52 : 0,25 : 2 + 0,52 x 7
Giải jup mk ạViết một bình luận