54,6 x 7,8; 213,58: 9,05 giúp em với ạ đặt tính rùi tính nhé

54,6 x 7,8; 213,58: 9,05
giúp em với ạ đặt tính rùi tính nhéViết một bình luận

Câu hỏi mới