56mm đổi sang cm là 5,6cm đúng k?

56mm đổi sang cm là 5,6cm đúng k?Viết một bình luận

Câu hỏi mới