6 phút 18 giây = phút 8 ngày 12 giờ = ngày 300 phút = giờ phút

6 phút 18 giây = phút
8 ngày 12 giờ = ngày
300 phút = giờ phút

2 bình luận về “6 phút 18 giây = phút 8 ngày 12 giờ = ngày 300 phút = giờ phút”

 1. 6 phút 18 giây = 6,3 phút   (18 giây = 0,3 phút)
  8 ngày 12 giờ = 8,5 ngày (12 giờ = 0,5 ngày)
  300 phút = 5 giờ 0 phút (300 phút = 5 giờ)

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  6 phút 18 giây = 6,3 phút .
  =>6+18:60=6,3.
  8 ngày 12 giờ =8,5 ngày .
  =>8+12:24=8,5.
  300 phút = 5 giờ 0 phút
  =>300:60=5

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới