60,36:X+X:10=20,06 Nhanh ạ . Gấppppppp

60,36:X+X:10=20,06
Nhanh ạ . Gấppppppp

1 bình luận về “60,36:X+X:10=20,06 Nhanh ạ . Gấppppppp”

 1. Giải đáp:
  $3,507477567298106^{}$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $60,36^{}$ : X + X : $10^{}$ =$20,06^{}$ 
               $(60,36+10)^{}$ : X = $20,06^{}$ 
                        $70,36^{}$ : X = $20,06^{}$ 
                                            X = $70,36 : 20,06^{}$ 
                                            X = $3,507477567298106^{}$ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới