6ha7m2=……m2 câu 2 trong số 1061,537 giá trị chữ số 6 gấp giá trị chữ chữ số 3 số lần là câu 4 biết 894,x5<894,29 câu 5

6ha7m2=……m2
câu 2
trong số 1061,537 giá trị chữ số 6 gấp giá trị chữ chữ số 3 số lần là
câu 4
biết 894,x5<894,29
câu 5
cô lan bán 2 tá bút mực đc 840000 đồng . Nếu cô lan bán 13 cái bút như thế đc số tiền là
câu 7
9 tấn 78kg=……tạ
98m2 4dm2=…..m2
câu 8
sân chơi hình chư nhật có chiều rộng 16m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài .
diện tích sân chơi là …….dam2
nếu dùng các viên gạch vuông cạnh 4 dm để lát kín sân chơi thì cần ít nhất……viên gạch

1 bình luận về “6ha7m2=……m2 câu 2 trong số 1061,537 giá trị chữ số 6 gấp giá trị chữ chữ số 3 số lần là câu 4 biết 894,x5<894,29 câu 5”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
   do bạn cho có 10đ nên mình chỉ có thể làm ít
  6ha7m² = 60007m²
  vì : ta có đây là đơn vị đo diện tích
  Ta có 1ha = 10000m²

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới