6ha7m2=……m2 câu 2 trong số 1061,537 giá trị chữ số 6 gấp giá trị chữ chữ số 3 số lần là câu 4 biết 894,x5<894,29 câu 5

6ha7m2=……m2
câu 2
trong số 1061,537 giá trị chữ số 6 gấp giá trị chữ chữ số 3 số lần là
câu 4
biết 894,x5<894,29
câu 5
cô lan bán 2 tá bút mực đc 840000 đồng . Nếu cô lan bán 13 cái bút như thế đc số tiền là

1 bình luận về “6ha7m2=……m2 câu 2 trong số 1061,537 giá trị chữ số 6 gấp giá trị chữ chữ số 3 số lần là câu 4 biết 894,x5<894,29 câu 5”

 1. 6ha7mm2=10007m2
  câu2
  giá trị của chữ số 6 gấp 2 lần giá trị của chữ số 3
  câu4
  vì 894,x5<894,29
  nên x=3;4;5;6;7;8 hoặc 9
  câu5
  2 tá =12 cây bút mục
  1 cây bút mực giá là
  840000:12=70000
  13 cây bút mực giá là
  13 x 70000=910000

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới