(8 giờ 40 phút x 3 +6 giờ 54 phút : 3 – 8,3 giờ ) : ( 6 giờ 35 phút : 5 + 3 giờ 41 phút + 1,25 giờ x 4)

(8 giờ 40 phút x 3 +6 giờ 54 phút : 3 – 8,3 giờ ) : ( 6 giờ 35 phút : 5 + 3 giờ 41 phút + 1,25 giờ x 4)

2 bình luận về “(8 giờ 40 phút x 3 +6 giờ 54 phút : 3 – 8,3 giờ ) : ( 6 giờ 35 phút : 5 + 3 giờ 41 phút + 1,25 giờ x 4)”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   ( 8 giờ 40 phút × 3 + 6 giờ 54 phút ÷ 3 – 8,3 giờ ) ÷ ( 6 giờ 35 phút ÷ 5 + 3 giờ 41 phút + 1,25 giờ × 4 )
      = ( 26 giờ + 2 giờ 18 phút – 8,3 giờ ) ÷ ( 1 giờ 19 phút + 3 giờ 41 phút + 5 giờ )
      = 20 giờ ÷ 10 giờ
      = 2 giờ
   Chúc bạn học tốt!
     Cho mình xin hay nhất + 1 cảm ơn + 5 sao nhé
    @Anhieuhkbv

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   8 giờ 40 phút *3+6 giờ 54 phút:3-8,3 giờ
    24 giờ 120+2 giờ 16 phút-8,3 giờ
   26 giờ 136 phút-8,3 giờ
   18 giờ 116 phút

  Trả lời

Viết một bình luận