82,89+129,76=? 91,24-3,456=? giúp minh với

82,89+129,76=?
91,24-3,456=?
giúp minh với

2 bình luận về “82,89+129,76=? 91,24-3,456=? giúp minh với”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
       82,89                        91,24                                                                                                   
  +                            – 
     129,76                          3,456
  _____________                 __________
     212,65                        87,784
  #LEHA112

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới