95 ,22: (6 ,9-5 ,7)= 23 ,7-2 ,1 nhân 4 ,8

95 ,22: (6 ,9-5 ,7)= 23 ,7-2 ,1 nhân 4 ,8

2 bình luận về “95 ,22: (6 ,9-5 ,7)= 23 ,7-2 ,1 nhân 4 ,8”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  95 ,22: (6 ,9-5 ,7)
  =95,22:1,2
  =79,35
     23 , 7 − 2 , 1 × 4 , 8
  = 23 , 7 − 10 , 08
  = 13 , 62

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới