`A=1/(1×2)+1/(2×3)+…+1/(99×100)`

`A=1/(1×2)+1/(2×3)+…+1/(99×100)`

2 bình luận về “`A=1/(1×2)+1/(2×3)+…+1/(99×100)`”

 1. Giải đáp:
   99/100
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=1/(1xx2)+1/(2xx3)+….+1/(99xx100)
    =(2-1)/(1xx2)+(3-2)/(2xx3)+….+(100-99)/(99xx100)
    =1-1/2+1/2-1/3+…..+1/99-1/100
    =1-1/100
    =99/100

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới