A= 1/3+1/6+1/10+1/15+…1/45 help help giúp em vs ạ

A= 1/3+1/6+1/10+1/15+…1/45
help help giúp em vs ạViết một bình luận