a) Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12km/giờ, cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B là 48 km với vận tốc 36km

a) Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12km/giờ, cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B là 48 km với vận tốc 36km/giờ và đuổi theo xe đạp (xem hình dưới đây). Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ xe máy đuổi kịp xe đạp?
b) Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi, sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp?
Giải+ghi công thức giúp mik ak

1 bình luận về “a) Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12km/giờ, cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B là 48 km với vận tốc 36km”

 1. Giải đáp:
  a, Sau mỗi giờ khoảng cách giữa xe đạp và xe máy là:
  36-12=24(km)
  xe máy đuổi kịp xe đạp sau số giờ là:
  48 : 28=2(giờ)
  b, khoảng cách xe đạp đi trc xe máy là: 
  12 x 3+36(km)
  sau mỗi giờ kc giữa xe đạp và xe máy là:
  36-12=24(km)
  thời gian xe máy đuổi kịp xe đạp là:
  36 : 24= 1,5(giờ) = 1 giờ 30 phút
  Đáp số: a,…
               b,…
  Học tốt!!
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới